MILOTA, M. Polyfunkční dům areálu Slavkov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Jelínek, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Krupica, Roman

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 141919