ČTVRTEČKOVÁ, L. Rodinný dům s ordinací praktického lékaře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Čuprová, Danuše

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kervitcer, Marek

Navrhovaná známka

eVSKP id 104890