POKORNÁ, G. Autorská kniha a alternativní způsob oslovení čtenářů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Macháček, Mikuláš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Landová, Marcela

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 57644