FORET, M. Tvarová studie traktoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Zdařil, Zdeněk

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dubjak, Petr

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 57584