KEŘT, R. Hodnota pro zákazníka v návaznosti na CRM a jeho význam pro konkurenceschopnost podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Vaculík, Josef

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 29096