KUCHAŘ, M. Bytový dům v Miloticích nad Bečvou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Beneš, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Janda, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 114121