PAGÁČ, J. UML profil pro modelování komponentových systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 42673