KAŠPAROVÁ, K. Ekonomická efektivnost projektu sportovní a společenské haly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Korytárová, Jana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bohušová,, Hana

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 144685