LIPOVSKÝ, V. Most na dálnici D3 v km 33,588 na Slovensku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2024.

Posudky

Posudek vedoucího

Koláček, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Řeřucha, Kamil

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 152841