ŽÁK, J. Systém pro ověření minimálních potřebných zdrojů pro běh aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrž, Pavel

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Doležal, Jan

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 146367