SZEPSI, P. Uživatelské rozhraní pro rychlou opravu automatických přepisů textu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Hradiš, Michal

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Kapinus, Michal

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 146339