ŽNIVA, D. Ekonomická efektivnost a finanční proveditelnost investičního projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Hromádka, Vít

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sabo, Jakub

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 144702