FOREJTNÍK, O. Vakcinační centrum 4.0 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Apeltauer, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Uhlík, Ondřej

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 143997