ZVONAŘ, T. Motivace a rozvoj osobnosti ve stavebním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Linkeschová, Dana

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nousek, Pavel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 120907