PAFČO, T. Knihovna pro generování realistických modelů stromů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Štancl, Vít

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kršek, Přemysl

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 26028