KLUČÁKOVÁ, T. Návrh zdravotně technických instalací v hotelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Wierzbická, Helena

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vendlová, Lucie

Navrhovaná známka

eVSKP id 87687