PÍSAŘÍKOVÁ, J. Archivy a dokumentace performance art: hledání cesty mezi historií a mýtem. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Ruller, Tomáš

prospěla, doporučit k obhajobě

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šedivá, Barbora

prospěla, doporučit k obhajobě

Navrhovaná známka

Havlík, Vladimír

prospěla, doporučit k obhajobě

Navrhovaná známka

Horáková, Jana

prospěla, doporučit k obhajobě

Navrhovaná známka

eVSKP id 96123