VŠIANSKÝ, M. Design motocyklu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Zdařil, Zdeněk

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Svítil, Petr

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 93190