KALINOVÁ, N. Jednotné grafické a technické řešení tiskových a elektronických výstupů z grantových projektů VUT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Macháček, Mikuláš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hanzalová, Markéta

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 93157