INWALD, P. Studie úpravny vody z povrchového zdroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Biela, Renata

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Látal,, Milan

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 134027