KUNČÍK, P. Narušení řádu ornamentu, záměrné chyby ornamentální skladby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kvíčala, Petr

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Preisner, Pavel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 50186