CÁB, M. "Bez názvu" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Stratil, Václav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hodboď, Tomáš

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 84216