ŠIMEK, P. Systém pro správu slovníkových dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrž, Pavel

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Kouřil, Jan

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79895