PĚKNICA, M. Návrh okružní křižovatky v Horsens (Dánsko) a porovnání dánského a českého přístupu k návrhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Smělý, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Všetečka, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 58965