BEZVERHNII, A. Zjištění marketingových procesů stavebního podniku - srovnání ČR x zahraničí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Dohnal, Radek

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Budíková, Michaela

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 144675