DOLÁK, M. Návrh nových technologií rubové injektáže zděných kanalizačních stok [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Drochytka, Rostislav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Melichar, Tomáš

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 120979