BUDISKÝ, J. Akcelerace analýzy HTTP provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kořenek, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Martínek, Tomáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79760