ŠVACHULOVÁ, K. SoftSPARKSforMANC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Sterec, Pavel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Krejzek, Petr

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 101747