BUŘIČOVÁ, K. Nové možnosti využití druhotných surovin pro obnovu tělesa železničního spodku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Drochytka, Rostislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Luňáček,, Martin

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 141688