CVEČKA, T. Dynamická zkouška stanovení poměru únosnosti CBR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Stehlík, Dušan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pácha, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 113891