KAČÍRKOVÁ, P. Sochařský objekt v kulturní krajině -reflexe nejen veřejného prostoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Ambrůz, Jan

prospěla, doporučeno k obhajobě

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Babyrádová, Hana

prospěla, doporučeno k obhajobě

Navrhovaná známka

Sedlák, Jan

prospěla, doporučit k obhajobě

Navrhovaná známka

Havlík, Vladimír

prospěla, doporučit k obhajobě

Navrhovaná známka

eVSKP id 77487