MARUŠINEC, Š. Vyhledávací studie silnice I/44 v úseku Rapotín – Velké Losiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Radimský, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Jakl, Tomáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 141750