PUTNA, L. Predikce vývoje kurzu pomocí umělých neuronových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Grézl, František

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 42821