TESAŘÍK, J. Systémy ochran a vzdáleného řízení vn rozvodny s použitím ochran s komunikací Profibus a IEC61850 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Huzlík, Rostislav

V rámci své práce se student zabýval systémy ochran a vzdáleného řízeni VN rozvodny s použitím ochran s komunikací PROFIBUS a IEC61850. Práce byla zpracovávaná ve spolupráci s firmou ABB. Student v rámci své práce pracoval velice samostatně, pouze s malou pomocí vedoucího. Samostatně se seznámil s komunikačními protokoly a nastavováním ochran. Dále se student seznámil s programem LabVIEW a vytvořil v něm emulaci ochrany. Z časového důvodu student bohužel nestihl poslední bod celý dopracovat. Práci doporučuji k obhajobě

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Fazekaš, Tibor

Student se ve své práci zabýval systémem ochran a vzdáleného řízeni VN rozvodny s použitím ochran s komunikací PROFIBUS a IEC61850. V první části práce si student pečlivě vypracoval rešerši komunikačních protokolů IEC61850, PROFIBUS a mimo jiné i MODBUS. Poté si student navrhl systém chránění a řízení VN rozvodny s použitím ABB a SIPROTEC ochran s různými komunikačními protokoly. V praktické části si ověřil funkčnost navrženého systému. V tomto bodě bych uvítal podrobnější rozbor testování ochrany REM620 a komunikačního protokolu IEC61850. Dále testování ochrany SIPROTEC 7SJ64 a komunikačního protokolu PROFIBUS, která v práci vůbec zmíněna není – proč, prosím o vysvětlení? Na konci této kapitoly student srovnává postup engineeringu obou ochran. Srovnává rozličné komunikační protokoly, ale i přesto perfektně zdůrazní výhody a nevýhody engineeringu u obou ochran. Poslední kapitola popisuje práci v nástroji LabVIEW, ve kterém byl vytvořen emulační model ochrany. Práce je po grafické stránce na standardní úrovni a je psána velmi srozumitelně. Praktická část je napsána velice podrobně, a v budoucnu se bude využívaná jako manuál k engineeringu celkové problematiky zprovoznění komunikačního protokolu PROFIBUS u ABB ochran. Práci doporučuji k obhajobě

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 73941