PITIS, D. Nová synagoga Česká Lípa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Dulenčín, Juraj

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Baranyai, René

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 144883