KONEČNÝ, D. Použití self-supervised learning pro rozpoznání sportovních pozic v obraze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 146490