MOLIŠOVÁ, K. NEO (nepojmenovatelný ekologicko-umělecký objekt/y) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Klodová, Lenka

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lungová, Barbora

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 117882