CHALABALOVÁ, A. LIDUHLAS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Ambrůz, Jan

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Gravlejs, Ivars

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 140902