ČÍŽKOVÁ, P. Areál pro malé a střední podnikání, Uherské Hradiště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Boleslavská, Yvona

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kotek, Jakub

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 146028