PEŠKA, T. Polyfunkční objekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Utíkalová, Ivana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Utíkal, Aleš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 141930