NOVÁK, V. Vývoj pokročilých zdicích prvků pro novodobé obvodové konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zach, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Stančík,, Hynek

Navrhovaná známka

eVSKP id 76360