ZEMÁNKOVÁ, K. Návrh interiéru kavárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Zdařil, Zdeněk

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kolesár, Zdeno

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 72425