PRCHALOVÁ, N. Optimalizace vzduchotechniky wellness sportovního centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Blasinski, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rubina, Aleš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 141818