HANYÁŠOVÁ, H. Realizace etapy hrubé vrchní stavby bytového domu v Olomouci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Venkrbec, Václav

Navrhovaná známka

eVSKP id 87586