VANTUCH, M. Metody strojového učení ve zpracování přirozeného jazyka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Otrusina, Lubomír

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mrnuštík, Michal

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 42751