MAREK, J. Rekonstrukce železniční stanice Svitavy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Valehrach, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rotschein, Petr

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 141765