CRHA, A. Inteligentní zásuvky pro napájení spotřebičů v laboratoři [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Růžička, Richard

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 42643