KOMÁREK, J. Návrh zobrazení palubních systémů letounu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Chudý, Peter

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vlk, Jan

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 145148