POWETZ, D. Studium vlastností polymery modifikované cementové lepicí hmoty při smykovém namáhání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Žižková, Nikol

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nováček,, Jaroslav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 120987