VRÁGA, M. Anonymní figuranti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Schroter, Anette

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Lahoda, Tomáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 58608